Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Insekter som mat och foder - det näringsrika, smakliga framtidsalternativet med litet ekologiskt fotavtryck

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet (med fortsättningen UDI-2) ämnar att utveckla möjligheterna för insekter som mat och foder. Produktion, processning och konsumtion bör alla ske i Sverige, på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Projektet fokuserar på några viktiga barriärer för insekter som mat och foder. Dessa barriärer är kostnad för produktion och processning av insekter, lagstiftning och konsument-attityder med gastronomi.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att angripa dessa barriärer så har en arbetsplan satts samman, och ett konsortium har bildats för att implementera det. Som huvudsakligt affärskoncept och prioritet så har vi beslutat att huvuddelen av projektet ska handla om mjölmask som mat. Dock står det klart, från sammansättningen av konsortiet, att även andra koncept kommer att utforskas. Bland dem kan nämnas skogsprodukter som en komponent i insektsfoder, för skogsinsekter och andra, insekter som foder till fjäderfä, fisk och gris, samt syrsor som mat.

Upplägg och genomförande

En projektplan har utarbetats för UDI-2 med WP om produktion, kvalitet, lagar, proteinextraktion, konsumentattityder, matapplikationer, affärsplan, resultatspridning. Ytterligare resultat av UDI-1 är en State of the art-rapport, en litteraturstudie om ätbara skogsinsekter och möjligheterna att odla dem (erhållen via en av UDI-2-partnerna), och en artikel om konsumentattityder, inskickad för presentation på en konferens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00600

Statistik för sidan