Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inomhus täckning och öppna mobila nätverk i moderna energieffektiva byggnader

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att definiera ett fungerande ekosystem för mobilkommunikation inomhus för nybyggda energieffektiva bostadshus med hög termisk isolering och snäva ekonomiska ramar. Baserat på en analys av relevanta aktörer, deras krav, tekniska lösningar och befintliga affärsmodeller, formulerades inom projektet tre ekosystem vilka överfördes till tre stycken pilotfall.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet med att definiera de tre piloterna inom projektet, med syfte att testa dessa ekosystem i relevanta miljöer, inkluderade att identifiera nyckelaktörer, relevanta tekniska lösningar och affärsmodeller samt fördelar och utmaningar i varje enskild pilot. Stresstesterna av varje ekosystem i nästa fas av projektet kommer att öppna för kommersiell exploatering av det vinnande konceptet eller vinnande koncepten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en serie workshops, möten och off-line kommunikation genom vilka arbetet med genomgången av state-of-the-art för tekniska lösningar för inomhustäckning har drivits framåt tillsammans med analys av befintliga ekosystem baserat på utvecklingen i Sverige och andra länder. Projektet har även kartlagt intressen från relevanta aktörer och genomfört tekno-ekonomisk analys av tekniska lösningar med stor potential. Partnerkonstellationen växte under projektets gång från 5 till 14 partners nödvändiga för att genomföra pilotfasen av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-00787

Statistik för sidan