Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativt träningssystem med sensorer och Video synkronisering för friidrott

Diarienummer
Koordinator Sport & Health Sensors Sweden AB
Bidrag från Vinnova 299 101 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Sport & Health Sensors AB (SHS) erbjuder produkter som hjälper atleter att optimera sin teknik och minimera risken för skador. Syftet med innovationen är att få ut maximal kraft vid rätt tidpunkt i en idrottsprestation genom att göra avancerad teknik lättillgänglig för atleter och tränare. Målet för projektet var att vidareutveckla SHS Lab prototyp e-athletics till en komplett demo produkt för friidrott. Målet var också att utveckla en mobil demo enhet för friidrott. Den utvecklade produkten och tjänsterna har validerats genom projektets användartester.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en demo produkt av en världsunik tjänst och produkt som hjälper friidrottare och andra idrottsutövare att förbättra sin teknik och minska risken för skador. Detta är enligt förväntat resultat. När fas 1 nu är klar att så är vi redo att ta nästa steg där vi kommer att förbättra och produktifiera vår demo produkt för att starta fullskalig produktion och marknads introduktion av e-athletics.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av 4 arbetspaket. Dessa var: AP1 Framtagning av demo enhet AP2 Framtagning av mobil app för demo enhet AP3 Validering demo enhet och mobil app AP4 Patent undersökning Projektets genomfördes enligt ansökt projektplan. Kostnad höll sig inom budget ram.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00889

Statistik för sidan