Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativt system för mätning av gångförmåga i den kliniska vardagen

Diarienummer
Koordinator Norrlands Universitetssjukhus - CMTS, MT-FoU
Bidrag från Vinnova 629 994 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer

Syfte och mål

Ett robust bärbart system för att bedöma och följa upp rörelsefunktion under gång har vidareutvecklats för enkel klinisk tillämpning. Systemet har anpassats för användning av icke specialistutbildad personal i den kliniska vardagen, och systemet har testats av den tilltänka slutanvändaren. Ett nytt normalmaterial omfattande målvärdet av 30 friska försökspersoner har samlats in, och mätningar från ytterligare 100 friska äldre har analyserats. Klinisk verifiering har genomförts på sex patienter med ortopediska eller neurologiska gångsvårigheter.

Resultat och förväntade effekter

En viktig förväntad effekt var att skapa ett system som kan användas av icke specialutbildad sjukvårdspersonal. Genom användarintervjuer och interaktionsdesign har vårt system lyfts från en forskningsprototyp till en produkt som är enkel att använda för slutkunden. Systemet har anpassats mot äldre ålderskategorier då det normalmaterial som har samlats in har sin tyngdpunkt bland äldre individer. Mätningarna är alltjämt generella och kan genomföras inom alla åldersgrupper. Systemet har utvärderats på patienter med ortopediska så väl som neurologiska gångproblem.

Upplägg och genomförande

En användarstudie har genomförts i form av intervjuer med erfarna samt nya potentiella slutanvändare. Denna visade på svagheter vilka krävde åtgärd för att erhålla ett robust och lättanvänt system i den kliniska vardagen. Teknisk verifiering har genomförts i ett optiskt rörelselabb och två normalmaterial, ett för vardera av systemets två moduler, har sammanställts. Tid- och projektplan följdes väl, men i den äldsta åldersgruppen (personer 70-80 år) var rekrytering av friska män svårare än förväntat då många i detta åldersspann lider av någon form av gångproblematik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02472

Statistik för sidan