Innovativt mätinstrument för olja i vatten avsett för en global marinmarknad

Diarienummer 2015-01842
Koordinator BRANNSTROM SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 338 778 kronor
Projektets löptid juni 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Utvecklinglingsarbetet av innovativt mätinstrument för olja i vatten avsett för en global marinmarknad har genererat 2 patent och ett mätinstrument med unika prestanda. Mätinstrumentet har tilldelats varumärket ´Greenmon´.

Resultat och förväntade effekter

Greenmon har rönt stort intresse i den begränsade grupp av företag som varit informerad om utvecklingsarbetet. Marknadsföring startar under september 2016. Inledningsvis är marknaden begränsad till mätinstrument utan behov av certifikat och mätinstrument för kunders utvärdering. Nödvändigt certifieringsarbete kommer att pågå under hösten 2016 och avslutas under första kvartalet 2017. Under 2018 räknar vi med att Greenmon kommer att lämna ett betydande bidrag till företagets omsättning.

Upplägg och genomförande

Greenmon överensstämmer väl med förslaget i ansökan beträffande elektronisk och mekanisk uppbyggnad samt optisk design. ´Dead-lines´ och och på förhand uppskattade nödvändiga arbetsinsatser för samtliga arbetspaket har överensstämt väl med det faktiska utfallet. De valda ljusvåglängderna som mätningarna baseras på har under arbetets gång justerats en smula vilket till viss del bidragit till att butgeten för materialinköp överskridits. Totalt överskreds butgeten med 10%.

Externa länkar

http://www.brannstrom.se/greenmon/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.