Innovativt internationellt samarbete om kvinnors hälsa

Diarienummer 2015-03764
Koordinator 1,6 MILJONERKLUBBEN
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Innovativt internationellt samarbete om kvinnors hälsa är ett initiativ taget av 1,6 & 2,6 miljonerklubben i Sverige för att i samarbete med Mhani Gingi och 1,6 Million Club South Africa genomföra seminarium på plats i Cape Town samt ett antal arbetsmöten inför fortsatt samarbete. Projektet omfattade planeringen genomförande samt uppföljning på kort och lång sikt. Seminariet nådde betydligt fler än förväntat ca 400 personer i ett heldagsseminarium med såväl svensk medicinsk expertis som sydafrikansk när det gäller kvinnohälsofrågor i ett brett perspektiv.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är förutom genomfört seminarium och arbetsmöten också det långsiktiga resultatet i ett utökat samarbete mellan organisationerna inför 2016 och framåt. En etablering av 1,6 & 2,6 miljonerklubbens koncept också i Cape Towm. Det betyder såväl diskussioner med den medicinska expertgruppen om ämnesområden och initiativ i ett nästa steg som planering av nästa gemensamma seminarium i augusti 2016. I augusti infaller Sydafrikas officiella kvinnodag och man vill under den månaden speciellt lyfta hälsofrågorna för ökad kunskap inom breda grupper av kvinnor.

Upplägg och genomförande

Planeringen inför seminariet och arbetsmötena har genomförts i en öppen dialog mellan parterna med förslag från ömse håll om innehåll, talare och genomförande. Mycket av det rent praktiska arbetet har genomförts av lokalanställda i Mhani Gingi på plats. Lokalen för seminariet för seminariet Jubilee Church var stor och flexibel vilket var bra med tanke på det stora antalet deltagare och som också skulle serveras lunch under seminariet. Några lokala sponsorer fanns med. Den öppna dialogen var en framgångsfaktor liksom snabba informationsvägar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.