Innovativt beslutsstöd för planering och schemaläggning av läkare

Diarienummer 2014-00108
Koordinator Region Skåne - Näringsliv Skåne
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har genom i) workshops med verksamheten, ii) industrikontakter och iii) litteraturundersökning, undersökt potentialen av ett beslutsstöd för planering och funnit att det finns stora behov av sådan teknik från hälso- och sjukvårdens sida. Vi har även startat en forskningsprofil inom data analys med specifikt fokus på beslutsstödsystem för planering inom hälso- och sjukvård. Därmed anser vi idén ha stor potential i ett framtida genomförandeprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Flertalet LOIs är tecknade med olika företag (Indigo Ipex, MMI, Contribe) i KK-profilen. Ytterligare företag har visat stort intresse till samarbete (bl.a CGI, GE Healthcare) och vi håller nu på att se över en lösning där dessa företag kan ingå i ett senare skede och/eller i ett genomförandeprojekt. Utöver KK-profilen, är en projektplan och projektansökan till ett genomförandeprojekt under arbete och kommer inom kort att färdigställas.

Upplägg och genomförande

Utöver nämnda industrikontakter har vi i projektet även valt att utföra en gedigen behovsanalys genom bla en workshop med olika nyckelpersoner från verksamheten. Denna workshop har genererat viktig kunskap om vilka utmaningar och behov som verksamheten står inför och som direkt är kopplat till ett framtida genomförandeprojekt om beslutsstöd för planering och resursallokering i svensk hälso- och sjukvård. Den har även skapat förutsättningar till framtida samarbete på bred front. Vi anser att vi har skapat goda förutsättningar till att lyckas i ett framtida genomförandeprojekt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.