Innovative Sweden

Diarienummer
Koordinator Penny AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Penny arbetar enträget med att förstärka företagets relationer utomlands då företaget har en global produkt. Utställningen Innovative Sweden blir det verktyg och den kanal som möjliggör detta. Det blev extra tydligt i Kina då vi via utställningen nådde till vd-nivå i organisationer och företag vi aldrig själva skulle ha lyckats med som litet privat företag.

Resultat och förväntade effekter

Pennys styrelse har beslutat att företaget ska ha närvaro i Asien under de närmaste åren. Intresset är stort för Penny i både Kina och även i Singapore vilket företaget själva har besökt i anledning av detta. Pennys styrelse har beslutat att företaget ska vara aktivt från Singapore och därifrån verka i Kina, Japan och i Indonesien. De upprättade kontakterna från utställningen i Shanghai har gett Penny en klart förbättrad plattform för företaget att verka i Kina.

Upplägg och genomförande

Pennys grundare höll ett anförande under invigningsveckan på Tongji University samt medverkade i en presspanel under medias närvaro vilket gav en direkt respons från näringsliv, forskare, studenter och media. Flertalet nationella tidningar skrev om Penny och vår innovation vilket har medfört att vi har kunnat upprätta kontakter med företag i Kina på andra orter. En direkt analys av detta är att detta är medverkan gav en respons långt över förväntan. Något vi har dragit stor nytta av i den stora konkurrens som råder inom vårt område på den internationella marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03671

Statistik för sidan