Innovative Sweden

Reference number
Coordinator Penny AB
Funding from Vinnova SEK 25 000
Project duration October 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Penny arbetar enträget med att förstärka företagets relationer utomlands då företaget har en global produkt. Utställningen Innovative Sweden blir det verktyg och den kanal som möjliggör detta. Det blev extra tydligt i Kina då vi via utställningen nådde till vd-nivå i organisationer och företag vi aldrig själva skulle ha lyckats med som litet privat företag.

Results and expected effects

Pennys styrelse har beslutat att företaget ska ha närvaro i Asien under de närmaste åren. Intresset är stort för Penny i både Kina och även i Singapore vilket företaget själva har besökt i anledning av detta. Pennys styrelse har beslutat att företaget ska vara aktivt från Singapore och därifrån verka i Kina, Japan och i Indonesien. De upprättade kontakterna från utställningen i Shanghai har gett Penny en klart förbättrad plattform för företaget att verka i Kina.

Approach and implementation

Pennys grundare höll ett anförande under invigningsveckan på Tongji University samt medverkade i en presspanel under medias närvaro vilket gav en direkt respons från näringsliv, forskare, studenter och media. Flertalet nationella tidningar skrev om Penny och vår innovation vilket har medfört att vi har kunnat upprätta kontakter med företag i Kina på andra orter. En direkt analys av detta är att detta är medverkan gav en respons långt över förväntan. Något vi har dragit stor nytta av i den stora konkurrens som råder inom vårt område på den internationella marknaden.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.