Innovative Sweden Tokyo

Diarienummer 2013-04040
Koordinator Penny AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Resebidrag för Pennys medverkan på utställningen Innovative Sweden i Tokyo, Japan. Något vi genomförde med mycket god respons samt intressen från Japanskt näringsliv samt att Pennys grundare Erik Lundström även bjöds in som föredragshållare på Todai (Tokyo University). Ett föredrag som kunde utföras under fredagen.

Resultat och förväntade effekter

Penny kunde i samband med denna resa förstärka de befintliga kontakterna med en av japans största mobiltillverkande samt få ett stort intresse från ett av japans största elektronikföretag som bjöd in till investerarmöte samt en gemensam social middag i Tokyo. Penny bedriver nu fördjupad dialog med detta företag om en möjlig investering i Penny, alternativt i ett japansk registrerat bolag från Penny.

Upplägg och genomförande

Själva upplägget med medverkan i Innovative Sweden utställningen har allteftersom upplägget mognat med tillhörande konferens och möten med näringsidkare, investerare och företag med intresse av att göra affär med oss varit mycket givande för Penny. I Tokyo placerades utställningen på Japans mest förnämsta tekniska museum vilket i och för sig är hedrande för utställningen men vilket försvårade för oss medverkande i utställningen då konferensen var förlagd på Svenska ambassaden. Vid sidan av detta var upplägget från Business Sweden och Svenska Institutet mycket bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.