Innovative IoT toolkit for CAE simulations

Diarienummer
Koordinator EDR & MEDESO AB
Bidrag från Vinnova 2 006 757 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Syftet har varit att skapa en teknologidemonstrator för IoT-drivna simuleringar för prediktivt underhåll. Målet har varit att nå TRL7 vilket vi har nått.

Resultat och förväntade effekter

Teknologidemonstratorn är färdig och två pilotprojekt har sålts i förbindelse med detta projekts avslutning. Vi förväntar oss ytterligare projekt under de kommande åren, även internationellt, och avser att anställa 1-2 personer per år under de kommande åren för att vidareutveckla konceptet

Upplägg och genomförande

Ganska tidigt stod det klart att tidsskalorna för det industriella och det akademiska arbetet skiljde sig åt markant. EDRMedeso har därför jobbat med en snabbt applicerbar industriapplikation med en öppen arkitektur för senare tillämpning av LiUs förfinade forskningsresultat. Samarbetet har därför dominerats av interfacet mellan arkitekturen i molnlösningen och hur detta kan hantera framtida tillämpning av LiUs forskningsresultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02509

Statistik för sidan