Innovative IoT toolkit for CAE simulations

Diarienummer 2015-02509
Koordinator EDR & MEDESO AB
Bidrag från Vinnova 2 006 757 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa ett teoretiskt och praktiskt grundlag för en metod som kombinererar information från Sakernas Internet (IoT) med tekniska beräkningar (CAE) för att på så vis skapa möjligheten för utveckling av prediktiva och preskriptiva tjänster för drift och underhåll/service. Projektets mål är att utveckla och demonstrera den första funktionella prototypen av verktyget till nivån TRL7, där IOT binds samman med CAE och metoden testas på ett verkligt fall.

Förväntade effekter och resultat

Det nya verktyget kommer ändra arbetssätt i industrin genom nyskapande metoder för intelligent övervakning och underhåll av industriell utrustning och för produktutveckling. Genom filtrering och datareduktion kommer de parametriska simuleringarna genomföras baserat på relevanta och uppdaterade data och göra det möjligt för användaren att ta beslut om design och service utifrån den information som skapas i verktyget. Verktyget erbjuder därmed en unik möjlighet att optimera användandet av existerande IoT-infrastruktur.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har delats upp i tre delar: WP1: utveckling av generell metodologi och struktur för verktyget, inklusive teknologiutvärdering och val av passande fysik för prototyp. WP2: vidareföring av lösningarna som utvecklats i WP1 till en första prototyp av verktyget. WP3, demonstration och validering av verktyget i en operativ miljö i samarbete med industripartner. Arbetet kommer koordineras genom möten varje eller varannan månad med samtliga medlemmar i projektgruppen, tillsammans med kontinuerlig utväxling av teoretisk och applicerad kunskap som genereras.