Innovative Advanced Tooling - InnovAT

Diarienummer 2013-05220
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning har varit att skapa en ny branschöverskridande konstellation, där akademiska parter, institut och företag som tidigare samverkat i huvudsakligen branschvis samlas i ett nätverk med verktygsteknologi i fokus. Syftet med konstellationsbyggandet är att identifiera och prioritera de utmaningar som kan skapa framtida konkurrenskraft för svensk verktygs- och tillverkningsindustri. Detta skall i förlängningen kunna leda till en nya forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom verktygsteknologi där Sveriges samlade resurser kan samordnas.

Resultat och förväntade effekter

En fortsatt samverkan i konkreta projekt förväntas bidra till ekonomisk och ekologisk hållbarhet som: effektivare tillverkningsprocesser där råmaterialutnyttjandet ökar, energiåtgången minskar och processutnyttjandet förbättras, befintlig kompetens struktureras och kommuniceras och ny kunskap genereras via teknologidrivet projektarbete, nya affärsmodeller och möjligheter att konkurrera med prestanda och kompetens ger ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen.

Upplägg och genomförande

Det operativa arbetet har bedrivits i workshopform med en serie av tre workshopar, där den första och sista workshopen var gemensam för hela projektgruppen och workshop nr 2 var 4 olika branschspecifika workshops. Syftet med workshopserien var att gemensamt formulera mål, visioner och utmaningar kopplade till området verktygsteknologi. Diskussionsämnen och frågeställningar under workshoparna genomfördes med en progression i konkretiseringen av utmaningar och aktiviteter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.