Innovativa produktionssystem för mer vegetabilier på matbordet

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för livsmedelsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte att utveckla ett arbetssätt för öppen innovation framstår alltmer som en viktig process för att driva FoU inom livsmedelsföretag. Att behov av innovationsstöd hos SME är stort, speglas av det positiva mottagande vi fått av industrirepresentanter under arbetet. Målet att vidareutveckla projektidéer för att kunna ta fram en stark ansökan inför B-delen har resulterat i att vi har formulerat fyra delprojekt och att 8 företag och en kommun är med på ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Fyra forskningsfrågeställningar har tagits fram i tvärvetenskapliga konstellationer tillsammans med en eller flera industrirepresentanter från olika delar i produktionskedjan. Detta efter en selektion av delprojekten från A-ansökan baserat på två kriterier; 1) om delprojektet har potential att leda till innovationer hos företagspartnern 2) om delprojektet har en forskningsansats inom fokusområdet; växtcell och processning av livsmedel.

Upplägg och genomförande

Utgångspunkten för arbetet har varit en aktivt uppsökande verksamhet. En interaktiv process har skapats genom kontakter mellan företag och forskare där frågeställningar, industriella problem och möjliga lösningar bollats fram och tillbaka under flera möten och slutligen formulerats till realistiska forskningsfrågeställningar för B-ansökan. För samtliga fyra delprojekt har vi prioriterat att under denna upparbetningsfas jobba enskilt med respektive delprojekt och de företag som finns i dess värdekedja.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.