Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa parkerings- och mobilitetslösningar i klimatsmarta städer

Diarienummer
Koordinator TUB Trafikutredningsbyrån AB
Bidrag från Vinnova 4 920 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har vidareutvecklat och genomfört sju mobilitetsåtgärder kopplade till två nya fastigheter med totalt 240 lägenheter: -Öppen respektive sluten bilpool med två olika affärsmodeller. -Resecoachmöten med boende -Skriftlig kommunikation och samt möten med boende om mobilitetstjänster -Rabattavtal på taxi -Kunderbjudande om hyrbil -Utdelning av fria reskort till kollektivtrafiken till boende. -Två lösningar för pooler av elassisterade lastcyklar. Projektet är en av de större demonstrationerna av mobilitet som tjänst i Sverige hittills.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett ökad kunskap om mobilitet som tjänsts effekter på resande, bokunders nöjdhet med tjänsterna och byggkostnader. Projektet bedöms även ha bidragit till att: - Underlätta bostadsbyggande. - Ge boende som grupp ökad mobilitet. Bil som tjänst gör att boende kan styra sina reskostnader på ett bättre sätt och att inlåsningseffekter minskar. Inlåsningseffekter där bil väljs före kollektivtrafik eftersom bilens fasta kostnader är betalda. - Minska utsläpp av växthusgaser.

Upplägg och genomförande

När projektet började hade parkering under en längre tid varit en omdebatterad fråga som försvårat bostadsbyggande. Det har varit sju utvecklande år där Riksbyggen, Bonava, Stockholms stad, Haninge kommun, KTH, Uppsala Parkerings AB, WSP och Trafikutredningsbyrån framgångsrikt samverkat. Under resans gång har flera kommuner infört flexibla parkeringstal. Vinnovas och egna resurser har varit avgörande för att i full skala utveckla ett nytt synsätt på parkering och mobilitet. Att införa flexibla parkeringstal kräver samverkan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00438

Statistik för sidan