Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativa helhetslösningar för sim- och badanläggningar i hållbara städer

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte har varit att sammanföra forskare, offentlig sektor och näringsliv inom bland annat bygg- och anläggningssidan för att kunna utveckla nya och attraktiva helhetslösningar för sim- och badanläggningar i dess aggressiva miljö med högt ställda krav på material, byggnadsteknik och energieffektivisering. Detta syfte och mål för projektet har uppfyllts genom bl a en välbesökt workshop. Intresset för projektet är nu mycket stort. Artiklar om projektet och workshopen har publicerats i branschtidningar och på hemsidor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det övergripande resultatet av projektet är att aktuella problem och behov för sim- och badanläggningar i Sverige nu delvis kartlagts genom gemensamma insatser från forskare, näringsliv och offentlig sektor. Detta har i sin tur resulterat i att ett hundratal aktörer vill delta i ett eventuellt kommande samverkansprojekt för att medverka till att lösa problemen genom ytterligare samverkan med fokus på helhetssyn och helhetsansvar.

Upplägg och genomförande

Projektet har fokuserat på att bilda ett konsortium och ta fram gemensamma idéer och förslag vad gäller helhetslösningar för sim- och badanläggningar. En enkät för kartläggning av skadebild och behov har genomförts liksom en workshop. Resultat från enkät och workshop har sammanställts, och en ansökan till samverkansprojekt tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00663

Statistik för sidan