Innovativ tjänst för bild-baserad produktsök riktat mot e-handel.

Diarienummer 2015-01701
Koordinator FASHIONHUNT AB
Bidrag från Vinnova 494 701 kronor
Projektets löptid juli 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektet syftade till att utreda förutsättningar och optimal utformning av en innovativ tjänst för bildbaserad produktsökning riktad mot e-handel och att färdigställa en första version av en sådan. Målet var att genom research och tester driva produktutvecklingen samt att öka förutsättningar för extern finansiering för tillväxt. Projektet har varit lyckosamt och målsättningen har uppnåtts. Efter avslutat projekt finns en färdig tjänst med betalande kunder och bolaget bedöms ha goda förutsättningar att få vidare finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en färdig produkt som både har sålts till faktiska kunder och även kunnat testas under storskaliga förutsättningar. Idag finns det goda förutsättningar för att bygga verksamheten vidare med denna grund. Det iterativa produktutvecklingsarbetet som legat till grund för de strategiska beslut som fattats inom ram för projektet har öppnat upp en intressant möjlighet för avsättning av bolagets teknik både mot B2B och B2C marknaden.

Upplägg och genomförande

I huvudsak har den ursprungliga planeringen för projektet följts. I några fall har moment flyttats mellan delprojekt då det har ansetts lämpligt för att kunna validera rätt antaganden vid rätt tidpunkt och med rätt förutsättningar. På liknande sätt har vissa resurser kommit att omdisponeras då det varit rättfärdigat för de delmål som arbetspaketen syftat till och passat in på de hypoteser som har prövats.

Externa länkar

landningsdia för applikation för iOS och android

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.