Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ sanering i Glasriket

Diarienummer
Koordinator Länsstyrelsen i Kronobergs län - Länsstyrelsen i Kronobergs län
Bidrag från Vinnova 557 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att möjliggöra utveckling i Glasriket genom att ta fram en plan för innovativ sanering, göra en samhällsekonomisk analys och en kommunikationsstrategi. Projektet har i hög grad bidragit till detta. Innovativ sanering är dels ny teknik för återvinning av bly och glas från glasbruksområden, dels nya samarbetsformer mellan myndigheter. Teknikutveckling och upphandling har behandlats vid workshops och lett fram till att innovativ sanering nu är utgångspunkt för sanering i Glasriket, viket innebär att alla resurser kommer att kunna tas till vara.

Resultat och förväntade effekter

Innovativ sanering kommer hädanefter att vara en utgångspunkt för sanering i Glasriket. Det behövs en separat organisation för sanering i Glasriket, företrädesvis kommunal. En förutsättning för att arbetet ska fungera är effektivitet och samordning av upphandlingar, transporter, deponier, mellanlagring och sortering. Under ledning av Chalmers har en samhällsanalys tagits fram. Den visar att innovativ sanering har mer positiva effekter än traditionell sanering, och att långa transporter bör undvikas.

Upplägg och genomförande

Samverkan är en framgångsfaktor, liksom att regelbundet samla alla till avstämning. Alla projektparter är betydelsefulla för projektet och kommer fortsättningsvis att behövas för utveckling och genomförande. Framöver bör verksamhetsutövare och markägare delta i arbetet. Många organisationer och yrkesroller deltar i projektet och trots de kommunikationsinsatser som har gjorts hade ytterligare kommunikation behövts till både tjänstemän och politiker. Projektet har efter hand riktat sig mer mot kommunerna i och med att frågan om en ny organisation har visat sig viktig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03042

Statistik för sidan