Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Innovativ sanering i Glasriket, utveckling

Diarienummer
Koordinator UPPVIDINGE KOMMUN - KOMMUNALLEDNINGSKONTOR
Bidrag från Vinnova 831 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom nytänkande och samordnad hantering tar vi vara på glaskrosset som råvara för återvinning av glas och metaller, främst bly. Kommunerna har enats om att anställa en gemensam samordnare, troligen från årsskiftet. Länsstyrelserna har tagit fram en tidplan som gäller för hela Glasriket En förstudie om masshantering har tagits fram. Ett större möte med leverantörer och efterföljande dialoger har hållits med näringslivets aktörer Deponering av glaskrosset upphandlas nu separat. Kommunerna äger glaskrosset och kan återta det då smälttekniken f har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Under perioden har upphandling enligt den nya modellen påbörjats för två av glasbruken. Samarbetet mellan kommunerna har utvecklats kontinuerligt och lett fram till att man har enats om att gemensamt finansiera en samordnare. Frågan om vem som äger glaskrosset har lösts genom avtal. Genom separat upphandling av deponering av glaskrosset kan nu kommunerna återta det och använda som råvara. Kommunernas samarbete fortsätter genom ett nytt projekt med finansiering från SGI och genom den gemensamma samordnaren. Nära samarbete med forskningen har varit en förutsättning för arbetet.

Upplägg och genomförande

Samverkan har varit en förutsättning för projektets framgång, liksom tid. Projektet har som mål att förändra strukturer och det kräver tid. I samverkan med kommuner måste det finnas utrymme för de politiska beslutsprocesserna. Det krävs också ett förtroende mellan aktörerna, något som projektet har bidragit till att skapa genom ett långsiktigt fokuserat arbete. Projektet har arbetat ganska extensivt med många aktörer involverat, vilket har varit en förutsättning för att nå varaktig förändring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 november 2017

Diarienummer 2017-04824

Statistik för sidan