Innovativ samverkan mellan korsvist limmat trä och betong för nästa generations samverkansbjälklag

Diarienummer 2016-03377
Koordinator AB FRISTAD BYGG - AB FRISTAD BYGG - FRISTAD
Bidrag från Vinnova 161 500 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att skapa ett långsiktigt forsknings- och kunskapsutbyte mellan Högskolan i Borås och Fristad Bygg som gynnar båda parter. Projektet säkerställer därmed Fristad Byggs konkurrenskraft nationellt och internationellt genom att lägga grunden för utveckling av nästa generations samverkansbjälklag av trä och betong. Projektets mål är att utveckla ett innovativt och konkurrenskraftigt bjälklag som är tillämpbart för industriellt byggande.

Förväntade effekter och resultat

Utveckling och verifiering av idéer för ett samverkansbjälklag med konkurrenskraftig tjocklek, ekologisk hållbarhet och kostnad som klarar gällande normer för lägenhetsskiljande bjälklag i flerfamiljshus. En bjälklagstjocklek under 400mm skulle göra industriellt byggande i trä mera konkurrenskraftigt då bjälklagstjocklek påverkar total byggnadshöjd och därmed totalt antal möjliga våningar. Detta är viktigt för både AB Fristad Bygg och Sveriges konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

2016 - Uppstart och förstudie för de premisser som ligger till grund för ett samverkansbjälklag i trä & betong. 2017 - Första prototyp av bjälklag utvecklas och testas. Praktisk implementering i byggprocessen. 2018 - Dokumentation, slutrapport och författande av vetenskaplig artikel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.