Innovativ samverkan mellan korsvist limmat trä och betong för nästa generations samverkansbjälklag

Diarienummer 2016-03377
Koordinator AB FRISTAD BYGG - AB FRISTAD BYGG - FRISTAD
Bidrag från Vinnova 144 562 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång National mobility for individuals

Syfte och mål

Projektet har på ett bra sätt knutit samman marknadens behov och nytta med akademins innovationskraft och forskningsdjup. Praktiskt behov i reella projekt har mött kompetens och idégenerering i examensarbeten och handledning hos högskolans expertis.

Resultat och förväntade effekter

Tillämpning i flerfamiljshus har varit ett fokus med val av utförande och metod för samverkan KL-trä och betong. Vi kan se utifrån projekt med praktisk tillämpning att samverkansbjälklag ger konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter i annan tillämpning. Hallar för industri och lager kan vara lämplig att utveckla med tekniken. Projektet bekräftar att samverkansbjälklag ger möjligheter till konkurrenskraftiga bjälklagstjocklekar under 400 mm. Bjälklagstjocklek påverkar total byggnadshöjd som regleras i detaljplan vilket ger konsekvens för möjligt antal våningar.

Upplägg och genomförande

Projektets uppstart och förstudie koncentrerades till det examensarbete som företagets behov kanaliserades in i. Behov och möjligheter i olika utföranden mötte teoretisk analys och utveckling av beräkningsmodeller. Behovet av tester med prototyp fick istället inriktning mot verkliga behov och uppdrag. Utifrån samverkan med kompetens inom högskolan utvecklades metod och utförande i verkliga projekt. De bjälklagen finns dokumenterade i ritningsunderlag som bifogas rapporten och även fotodokumentation från praktiskt genomförande på arbetsplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.