Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ pulverbaserad tillverkning av kugghjul med höga prestanda (HIPGEAR)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 450 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-05594eng.pdf(pdf, 2582 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med HIPGEAR var att utveckla en ny material- och processteknologi för tillverkning av högpresterande kugghjul för tillämpning i tunga fordon. Tekniken bygger på pulvermetallurgi med tillverkningsstegen pressning, sintring och HIP-ning. Den nya tekniken har fördelar ur miljö och kostnadssynpunkt genom att materialspill kraftigt reduceras med upp till 50%. Tekniken kan dessutom ge förbättringar i produktionsflexibilitet och kvalitet och prestanda hos slutprodukter. Digitala verktyg har tagits fram för beredning.

Långsiktiga effekter som förväntas

En ny teknologi har tagits fram för pulvermetallurgisk tillverkning av kugghjul där hjulen har full täthet. Den nya tekniken har betydande kostnadsmässiga fördelar gentemot tidigare försök att åstadkomma liknande resultat. Med den nya tekniken blir det möjligt att tillverka kugghjul med mindre miljöbelastning och med potential till bättre prestanda. Detta kan bidra till att lösa framtida krav på mindre och lättare växellådor som klarar större motorstyrkor. Positiva effekter finns på konkurrenskraft, miljöbelastning, kvalitet och flexibilitet.

Upplägg och genomförande

Teknologin har utvecklats genom material och processoptimering på tre provtyper med ökande komplexitet, på provcylindrar, mindre kugghjul och större kugghjul (med 8.4cm diameter). Möjligheter och begränsningar med den nya tekniken har analyserats med modeller som beskriver hela den nya tillverkningskedjan. Slutligen har demonstratorer tagits fram som har testas med avseende på kugghjulsutmattning. Genomförandet har resulterat i guidelines till lämpliga material- och processvägar som genererar kugghjul som är konkurrenskraftiga med hjul från konventionell teknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-05594

Statistik för sidan