Innovativ produktionsutbildning i samarbete, ett instrument i Produktion2030 - 2017

Diarienummer 2017-03753
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Målet med denna ansökan är att skapa förutsättningar för fortsatt drift och utveckling av forskarskolan Produktion2030. Instrumentet Utbildning kommer att fortsätta driva och utveckla den nationella forskarskolan för Produktion2030 där nya och befintliga kurser inordnas till Produktion2030-programmets styrkeområden. Utbildningarna är tillgängliga för doktorander, industridoktorander och medarbetare på företag. Även kurser på masternivå omfattas.

Förväntade effekter och resultat

Resultat: *Öka antalet medlemmar till minst 175 st *Öka antalet totalt examinerade kurspoäng *Komplettera kursprogrammet inom ”Cirkulära produktionssystem och underhåll” *Starta minst 2 masterkurser inom området "Industri 4.0" Direkta effekter (1-2 år): *Instrumentet utbildning har bidragit till att mobiliteten mellan akademi, institut och industri. *I Sverige finns bra tillgång på kompetens på forskar- och masternivå inom produktionsområdet *Fler företag investerar i hållbar produktion i Sverige eftersom det finns en god tillgång på kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

* WP1 Drift av den nationella forskarskolan WP1.1 Fortlöpande inventering av befintlig- och planerade kurser och utbildningsbehov inom produktionsområdet. WP1.2 Fortlöpande uppdatering av nätverket av medlemmar till forskarskolan. * WP2 Drift och utveckling av kommunikationsplattform WP2.1 Drift och utveckling av forskarskolans hemsida WP2.3 Fortlöpande kommunikation med forskarskolans referensgrupp * WP3 Drift och utveckling av forskarskolans kurser WP3.1 Drift av kurser WP3.2 Uppdatering av kursprogrammet

Externa länkar

Forskarskolans direktlänk. Projektet nås även vi "utbildningslänkarna" under www.produktion2030.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.