Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ produktionsutbildning i samarbete, ett instrument i Produktion2030 - 2017

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med detta projekt är att skapa förutsättningar för världsledande utbildning inom Produktion genom att utveckla en nationell forskarskola. Forskarskolan Produktion2030 drivits och vidareutvecklats, och vid projektets slut har 189 inskrivna doktorander examinerats på totalt 2260 högskolepoäng i 44 forskarkurser. Kurserna erbjuds via starka forskningsmiljöer inom området Produktion vid flertalet av Sveriges universitet och högskolor och med stöd och engagemang av institut och industri.

Långsiktiga effekter som förväntas

11 kurser startade under projektperioden. Kurser har varit planerade och genomförda inom flera styrkeområden av Produktion2030. Efter ett riktat ”call for courses” i början av 2017 är även en kurs inom styrkeområdet virtuell produktionsutveckling planerad och genomförd. Under projektets gång har äldre kurser släckts ner och nya kurser initierats för att fånga upp kompetensgap och behov.

Upplägg och genomförande

Drift av kurser har initierats enligt plan men försenats, bland annat på grund av att några kurser fick senareläggas, några kurser har inväntat kompletteringsuppgifter från studenter som inte klarat ordinarie examination. Administrationen av forskarskolan har följt planerad budget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 oktober 2017

Diarienummer 2017-03753

Statistik för sidan