Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ produkt- och produktionsutveckling genom sociala medier och Wisdom of the Crowd

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avsåg att testa följande hypotes: Sociala medier leder till högre innovationshöjd i den integrerade produkt- och produktionsutvecklingen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet INTE lyckats med att verifiera eller falsifiera hypotesen. Arbetet skulle genomföras litteraturstudie (genomförd), fältexperiment (genomförd) och syntes (genomförd). Inga utgivna publikationer men ett konferenspaper är under produktion. Arbetstitel: Pitfalls with Social Media in Market Communication.

Resultat och förväntade effekter

Sociala medier måste sättas in i ett strategiskt sammanhang. Mycket energi måste läggas på att förankra innebörden av sociala medier. Investeringar i aktiviteter i sociala medier måste vara en del av den strategiska agendan. Det krävs en policy för användandet av sociala medier i företag som vägleder medarbetare i användandet och för att undvika konflikter. Trots användarvänlig teknik behövs betydande utbildning för handhavandet av kanalen Smartphones lockar icke-teknikintresserade att börja avancerad Ledtiden att etablera användargenererat innehåll är längre än vad man tror

Upplägg och genomförande

Litteraturstudie, fältexperiment och syntes har genomförts. Litteraturstudier har genomförts via flera kanaler som vetenskapliga tidskrifter, hemsidor och, självfallet, sociala medier (främst bloggar som www.15inno.com). Projektet har tagit fram några enklare prototyper på applikationer för att användas i fältexperiment. Dessa prototyper har inte fungerat eftersom vi inte fått igång kanaler (blogg på WordPress och fanclub på Facebook) med tillräcklig volym av användargenerat innehåll, trots flera åtgärder. Syntes i form av analys och dokumentation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02024

Statistik för sidan