Innovativ process för läkemedelsmodifiering

Diarienummer 2014-05089
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Huvudidén är att testa en innovativ process och produktionssätt vid kemisk modifiering av ett bioläkemedel som har avsevärt högre utbytet av produkt jämfört med dagens produktionssätt. Idén bygger på att utnyttja recirkulation och ny typ av produktionsstyrning jämfört med dagens produktionsteknik. Det nya produktionssättet har provats experimentellt med goda resultat och preliminär utvärdering av tekniken visar att den är attraktivt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett antal testkörningar på av ett nytt produktionssätt i lab-skala, dokumenterat i en rapport, samt processtekniska utvärderingar av tekniken. Resultaten från förstudien visar sig ha stor potential att öka effektiviteten och kvaliteten vid läkemedelsmodifiering. Förstudien visar hur ny teknik, nya modeller samt nya verktyg kan kombineras för att studera nya produktionssätt.

Upplägg och genomförande

Förstudien bestod av tre aktiviteter: 1.Framtagning av underlag: Arbetet med underlaget gick mycket bra. Förstudien kunde utnyttja tidigare resultat och befintlig kompetens. 2.Experimentell validering: Initialt stora problem med att få förväntade resultat. Efter att detta löstes har det experimentella arbetet fungerat utmärkt. 3.Utvärdering: Utvärdering av experiment och simuleringar har gått enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.