Innovativ partikel produktion av halvledare från både primära och sekundära källor

Diarienummer 2017-04207
Koordinator Mat4green Tech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Målet med projektet är att skapa en hållbar affärsplan för uppskalning av en idag laboratorieutvecklad pulverproduktionsprocess. Detta kommer att ske genom att analysera relevanta marknader och undersöka resursbehovet. Slutmålet är att utveckla en innovativ affärsmodell för att skala upp den miljövänliga pulverproduktionsprocessen. Projektets delmål är även att finna en nischmarknad för pulverprodukter, analys av teknologins genomförbarhet och dess möjliga miljöpåverkan, samt att organisera en effektiv resursplan.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är en sammansatt affärsplan samt enen ekonomiskt hållbar modell för uppskalning av processen är ska ha utvecklats. De viktigaste resultaten kommer att vara identifiering av marknaden, placering av fabrikslokalen och design av råvarornas försörjningskedja. Med hjälp av de här resultaten kan en plan skapas för anpassning av laboratoritekniken till industrin med hänsyn till processens miljövänliga fördelar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen inkluderar följande huvuddelar: En detaljerad marknadsundersökning kommer att genomföras genom direktkontakt med företag inom elektronikskrothantering, elektronikåtervinning, tillverkare av applikationer innehållande halvledare, partikeltillverkare, indiumproducenter och gruvföretag. Processens driftkostnader, råvaro-/produkttransport, paketeringskostnader och fabrikshyra kommer att analyseras som en del av processens genomförbarhet. Fastställandet av underleverantörer och undersökning av befintliga lagar och förordningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.