Innovativ partikel produktion av halvledare från både primära och sekundära källor

Diarienummer
Koordinator Mat4green Tech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte var att hitta möjliga matchningar mellan befintliga marknader och de produkter processen är mest lämpad för att producera. Vidare undersöktes produktionskostnader och potentiella regulatoriska hinder för processen och produkterna.

Resultat och förväntade effekter

Vi hittade att processen lämpar sig till att göra halvledarmaterial i form av pulver med specifika egenskaper. Samt att processens fördelar över befintliga processer är att vi inte har något CO2 utsläpp och att vi har mycket hög kontroll på partikelegenskaperna på pulvret vilket ger oss högre verkningsgrad på det råmaterial vi använder i produktion relativt konkurrerande processer. Vidare fann vi att processen lämpar sig till användning inom viss elektronikåtervinning. Förväntad effekt är att göra en industri som skapar nya jobb och minskar utsläppen inom halvledarindustrin.

Upplägg och genomförande

Marknadsundersökning och verifikationer av processens styrok och svagheter gjordes genom intervjuer med experter runt om i världen och i Sverige. Vidare mättes processens produktionskostnader och dess produktionsvolym mm. Med projektresultatet skapade vi en hållbar affärsmodell för vår innovativa pulver produktionsteknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04207

Statistik för sidan