Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan

Diarienummer
Koordinator Swedish Geological AB
Bidrag från Vinnova 472 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ämnade samla in geofysisk data med hjälp av ett obemannat flygplan, kallat Remote Mapper. Detta för att utröna utifall att man i framtiden kan samla in bättre data än tidigare varit fallet och dessutom till en betydligt lägre kostnad. Detta skulle kunna bidra till STRIMs tema ´innovativ djupprospektering´.

Långsiktiga effekter som förväntas

Insamling av geofysiska data (magnetism) gjordes med det obemannade flygplanet ´Remote Mapper´. Försöket genomfördes i samarbete med LKAB och gjordes i trakten kring Mertainen gruvan nära Svappavaara. Ett område om 800 m X 600 m flögs på en höjd av 100, med en linjeseparering av 20 m. Påföljande datautvärdering och analys visas att datan som samlades in är av hög kvalitet och att man kunde erhålla en mer detaljerad bild av den lokala litologin och berggrundsstrukturen än vad som var möjligt att göra från data som samlats in av SGU genom användande av traditionella flyggeofysika metoder.

Upplägg och genomförande

Projektet innefattade: (i) ansökan & erhållande av tillstånd från Transportstyrelsen för att flyga med Remote Mapper; (ii) planering och platsundersökningar utförda i samarbete med LKAB; (iii) flygningar på plats vid Mertainen; (iv) efterföljande analys och utvärdering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01306

Statistik för sidan