Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ lägenhet

Diarienummer
Koordinator LJUSBO HYRESHUS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Ljusbo Hyreshus addresserar den globala och nationella utmaningen att värma och kyla hus står för över 40 % och betongindustrin står för 8 % av världens CO2-utsläpp. Projektet har konkret resulterat i utveckling trähuskluster och förväntade effekter som gemensamt svarar för en övergripande lösning på syftet påskynda omställningen till vackra klimatpositiva trähus med marknadens lägsta hyra. Mål utveckling affärsmodell har resulterat i kvadratsmart lägenhet 35 kvm på 2 rum och kök som lagrar 400 kg CO2/kvm med alternativ plusenergihus för marknad norden. Prototyp finns för fas 2.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga identifierade resultatmål har uppfyllts och överträffats. Arbeten mätningar och utveckling plusenergihus. Metod energieffektivisering och sammanställning. Analys. Beräkningar plushuspotential. På Högskolan i Gävle har fyra examensarbeten genomförts 2018; Termisk lagring i yttervägg, termokeramiskt mebran, högpresterande isolering och lönsam värmeisolering. Beräkning lagring CO2 trähus. Kartläggning av behov. Utskick 290 kommuner.Tjugotal möten. Avtal 3 kommuner. Statlig bankgarant.Investeringsstöd, crowfounding, andel kooperativa hyresrätt.

Upplägg och genomförande

Affärsidé är vackra plusenergihus i klimatpositivt trä med marknadens lägsta hyra. Detta klaras i fast kluster. Swedark Green Home som erhållit innovativa medel från Boverket för klusterutveckling har köpt Ljusbo Hyreshus. Resultat är metod halverad produktionskostnad och husfabrik. VD, byggnadsingenjör och ansvarig kooperativa hyresrätter har projektanställts. 30 kommuner erbjuder mark. Professor fastigheter bank och finans föreslår crowdfounding. Partner rest mer än 1 miljard kr i kapital. Lektor i byggnadsteknik har ansvarat för mätning. 15 artiklar. Läsare ca 600 000.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04216

Statistik för sidan