Innovativ lägenhet

Diarienummer 2017-04216
Koordinator LJUSBO HYRESHUS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Syfte Innovativa kvadratsmarta och klimatpositiva lägenheter med marknadens lägsta hyra. Mål Utveckling av affärsmodell kvadratsmart klimatpositiv lägenhet 35 kvm-45 kvm och prototyp lägenhet baserat på Patent SE, US, China som vann guldmedalj på världens största uppfinnarmässa i Kina november 2016 representerad av Svenska Uppfinnarföreningen.

Förväntade effekter och resultat

Tre förväntade effekter och resultat 1. Verifiera prototyp lägenhet byggt i trä med innovativa medel Boverket nu innefattande högpresterande isolering, energilagring (PCM) och solpanel. Resultat klimatpositiv lägenhet. 2. Energimätning prototyp. Resultat plusenergihus. 3. Markanvisning och finansiering av kooperativa hyresrätter. Resultat bygglov 60 lägenheter i tre kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Affärsidé är vackra plusenergihus i klimatpositivt trä med marknadens lägsta hyra. Detta klaras i fast kluster. Boverket har beviljat Swedark Green Home som bildat Ljusbo Hyreshus innovativt stöd öka bostäder för unga och klusterutveckling på Nobelvägen, teknikparken Gävle. Resultat är metod halverad produktionskostnad. Projektgrupp. Lektor i byggnadsteknik, prof. energisystem och prof. företagsekonomi HiG, docent fastigheter bank och finans, PhD energilagring KTH, PhD högpresterande isolering, fd ordf. kooperativ hyresrätt passivhus, entreprenör och uppfinnare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.