Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ kombination av etablerad fibersensorteknik skapar nya möjligheter

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Förstudiens mål har varit att utreda vilket mervärde en kombination av distribuerad fibersensorteknik och väl etablerad Fiber-Bragg-gitter-teknik kan ge i tillämpningar inom tex maskinövervakning. Syftet har varit att identifiera och utvärdera metoder för att få mer information ur sensorinstallationer, och därigenom öka dess nytta. Förstudien har identifierat realiserbar teknik som kombinerar bibehållen mätprestanda för FBG:er med distribuerade mätningar som bidrar med information om andra storheter. Kombinationen är av stort intresse för industrin.

Resultat och förväntade effekter

Det viktigaste resultatet av förstudien är en föreslagen och demonstrerad metod som kombinerar distribuerade mätningar och FBG mätningar på ett sätt som väl möter de behov som uttrycks av relevant industri. Den föreslagna tekniken har prestanda som väsentligt ökar känsligheten och samplingsfrekvensen av relevant mätdata från fiberinstallationen. Detta medför avgörande fördelar vad beträffar prestanda och systemförenklingar i en eventuell framtida produkt.

Upplägg och genomförande

Forsknings- och utvecklingsaktiviteterna har utförts av RISE Acreo vars primära uppgift har är att teoretisk och i labbförsök bedöma vilken prestanda som är möjlig samt göra en uppskattning av framtida utvecklingsbehov. SKF, som vill integrera den utvecklade tekniken i sina produkter, har bidragit med kravspecificering och behovsanalys. SKF har även bidragit med värdefull kompetens och erfarenhet kring hur fiberoptik integreras i komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03973

Statistik för sidan