Innovativ järnvägsteknik

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 6 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2001 - december 2008
Status Avslutat