Innovativ järnvägsteknik

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 6 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2001 - december 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2001-04164

Statistik för sidan