Innovative Railway Technoloy

Reference number
Coordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Funding from Vinnova SEK 6 900 000
Project duration January 2001 - December 2008
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2001-04164

Page statistics