Innovativ förädling av renfällar för möjliggörande av försäljning till nya högvärdessegment

Diarienummer
Koordinator KERO LEATHER AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att hitta orsaken till att hårstråna lossnar eller går av på renfällen under förädlingsprocessen samt under användandet av den färdiga produkten. Målet är att hitta medel som förstärker och skyddar hårstråna på renfällen. Därmed utökar man användningsområdena och förbättrar samtidigt lönsamheten för renfällar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i kännedom om var hårstrået är mest känsligt under processen och därmed insikt om möjligheterna att gå vidare för att minska hårsläpp. Dessutom har arbetet också gett kunskap om vilka typer av produkter som kan användas för att förstärka hårstråna så att de ska tåla mekanisk nötning.

Upplägg och genomförande

Hårstråna från olika typer av fällar från olika processteg och olika behandlingar har analyserats genom test av draghållfasthet, kamning och mekanisk nötning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02652

Statistik för sidan