Innovativ flygplanskoppling med integrerad break-away

Diarienummer 2014-00334
Koordinator MANN TEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 1 000 705 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit längre tid och varit tekniskt mer utmanande än vår bedömning var. Ett större arbete än förväntat har bestått i att detaljstudera standarder för flygkopplingar (där kraven visat sig vara mycket omfattande) samt att gå igenom gällande patent inom detta område. Tillsammans har dessa faktorer gjort konstruktionsarbetet tyngre och mer komplicerat än förväntat. Prototyper av en Underwingkoppling och en Breakawaykoppling har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram en Underwing Nozzle och en breakaway som till största delen fungerar väl. MannTek har fått ökad kompetens inom bl.a: Flygbranschens bränslehantering. Tätningselement och ytbehandlingar av komponenter. Friktionsegenskaper hos material samt friktionsminskande lösningar. Säkerhets och interlockfunktioner hos kopplingar. Kunskaper i flödessimulering. Vi kommer att kunna ha stor nytta av de utredningar och uppfinningar som gjorts under projektets gång i framtida konstruktionsarbeten.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i projektform. I stort har gången varit: 1.Kunskapsinhämtning, läsande av standarder, studiebesök på flygplatser etc. 2.Brainstorming, skisser på principutförande. 3.Konstruktionsarbete, framtagning av komponenter, deltester, omkonstruktion. 4.Prototypframtagning montering och tester. Upplägget har fungerat väl och följer i stort vår normala projektgång men har tagit längre tid än vår ursprungliga bedömning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.