Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ djupprospektering

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att tydliggöra hur ny miniatyriserad teknologi för givare och kemisk analys för avläsning i eller vid borrhålet kan ge snabbare besked dels till centrala expertcentrum och dels direkt till borraren. Målet var att säkerställa att det svenskt näringsliv investerar i kommer att utmärka sig gentemot befintlig forskning och utveckling i världen. Målen för pilotstudien har uppfyllts och pilotstudien ligger till grund för en ansökan om ett fullskaligt FUI-projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien var ett fokuserat arbete för att göra ett tvärvetenskapligt och sektorsövergripande samarbete effektivt innan det startar. Efter detta arbeta har idag dess parter en god uppfattning om vad den svenska industrin ska satsa på för att utmärka sig och för att se till att svensk djupprospekteringsteknologi går förbi den främsta av idag. Detta ligger idag till grund för en ansökan om ett större projekt inom innovativ djupprospektering.

Upplägg och genomförande

Denna förstudie hade till syfte att överbrygga dess sektorsgränser genom att noggrant överföra och förklara disciplinärt kunnande, och via benchmarking av state-of-the-art. Individuella studier presenterades och diskuterades i seminarier och mindre arbetsgrupper, med ständig vägledning om relevansen för gruvindustrin. Vi konstaterar att deltagandet överträffade de högt ställda förväntningarna och att alla parters representanter har uttryckt sin belåtenhet med arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01772

Statistik för sidan