Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ djupprospektering 1fk

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet är en första etapp av tre med det långsiktiga målet är att förbättra arbetsflödet och kreativiteten hos geologer genom ny teknik för geofysiska sensorer och geokemiska analyser vid borrhålet. Kortsiktigt har målen varit att skapa förutsättningar för detta genom att utveckla relevant ny teknologi. Målet har uppfyllts väl i och med de visade resultaten i modeller, i en prob som klarar att hålla kryokyla och en design för ett prob med kryostat, samt den mycket goda utvecklingen av Orexplores instruments kapacitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten med modellarbete som visar fördelarna med en högupplöst audiomagnetotellurisk prob för djup geofysisk analys samt framtagandet av såväl en prob som klarar att hålla kryokyla tillräckligt länge och en robust design för en prob med en kryostat; samt den i närmaste fantastiska struktur- och mineraliseringsinformationen som geologer får ur Orexplores instrument gör att alla partner och särskilt företagen vill fortsätta utvecklingsarbetet.

Upplägg och genomförande

Atlas Copco förväntades bidra till stor del genom ett medlemskap i DET-CRC, vilket nekades dem. De har ändå tagit ett stort ansvar i benchmarking och arbetat nära de övriga parterna med intervjuer och workshops. Projektet har till stor del skett hos respektive part. Halvårsvisa stormöten har varit hos alla partner. Fältstudier av UU har skett hos Boliden och LKAB med dess personal. Det blev ett mycket större samarbete mellan Boliden, Orexplore och UU än vad som var budgeterat. Vi uppfattar att upplägget har fungerat bra trots de ändrade förutsättningarna för Atlas Copco.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01301

Statistik för sidan