Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsveckor Brasilien sep 2019

Diarienummer
Koordinator U&W you&we Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

U&We är en byrå med 13 konsulter inom hållbarhetsdriven affärsutveckling. Under 24 år har vi bistått företag, kommuner och organisationer förbättra sin prestanda inom miljö och hållbarhet. Under åren har vi haft ett samarbete och utbyte med Brasilien, inte minst genom Vinnovaprojektet C/O City som vi har varit och drivit sedan år 2011. Målsättningen med en deltagandet i Vinnovas Innovationsveckor i Brasilien är att kunna förstärka och utveckla nätverk och kontakter med aktörer i Brasilien i första hand, men också att utveckla kontakter med deltagande svenska aktörer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Våra förhoppningar är att kunna förstärka och utveckla nätverket och kontakter med aktörer i Brasilien i första hand, men också att utveckla kontakter med deltagande svenska aktörer. Genom att ha varit med på event och seminarium både i Brasilia, Fortaleza samt Porto Alegre har vi lyckats med detta.

Upplägg och genomförande

Även om samtliga möten är betydelsefulla, är en viktig aspekt ändå vårt deltagande på innovationsseminariet i Brasilia, dels för att lära känna fler och nya brasilianska aktörer, men även förbättra vår förståelse kring deras arbete. En positiv bieffekt var att få lära känna medföljande svenska aktörer, och Ambassaden bättre. För framtida arbete i landet är även dessa kontakter av stor vikt för ett litet företag som vi.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03507

Statistik för sidan