Innovationsupphandling Arbetsmodell för små och medelstora kommuner

Diarienummer 2016-03066
Koordinator SKURUPS KOMMUN - KOMMUNKONTORET
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN planering

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en innovativ arbetsmodell som kan implementeras , öka andelen innovationsupphandlingar och stimulera näringslivet att utveckla nya tjänster som mötet kommunernas utmaningar. Målet med planeringsfasen har varit att utveckla en prototyp till arbetsmodell som ska testas i 3-5 innovationsupphandlingar i ett utökat nätverk av kommuner. Målet har uppnåtts. En ansökan till nästa steg kommer att lämnas in tillsammans med Trelleborg, men fokus på att genomföra upphandling av lösningar på några av de 10 gemensamma utmaningar som har identifierats i workshops.

Resultat och förväntade effekter

Konkreta mål och uppfyllelse: Ansökan till utvecklingsprojekt: ansökan är påbörjad Aktörskonstellationen har utökats: Trelleborg går in som partner. Referensgrupp etableras: Upphandlingsmyndigheten, Region Skåne samt näringslivsrepresentant utgör referensgrupp. Det ska finnas ett gediget kunskapsunderlag samt en prototyp till en innovativ arbetsmodell: underlag finns och embryo till arbetsmodell har utvecklats. Det ska finnas 3-5 utmaningar lämpliga för genomförande av innovationsupphandlingar: 10 utmaningar har identifierats, men behöver konkretiseras något.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort genomförts som planerat. Styrgruppen har haft en löpande dialog. Fem olika arbetsgrupper bestående av närmare 40 anställda och chefer på Ystad och Skurup har genomfört sex workshops med inriktning på kompetensutveckling inom innovation samt tidig behovsidentifiering. Referensgrupp har bildats och nätverket har breddats. Trelleborg går in som partner samtidigt som nära dialog förs med Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Planeringsfasen avslutades med ett öppet seminarium där Vinnova och Upphandlingsmyndigheten deltog. Drygt 40 personer deltog.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.