Innovationstävling med Husqvarna

Diarienummer 2013-02859
Koordinator Crowding AB - Crowding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Crowding satte ett tydligt mål för projektet, att definiera behovsägaren Husqvarnas innovationsbehov och därtill förfina tävlingskonceptet. Dessa mål är uppfyllda genom en intensiv dialog och möten med Husqvarna och dess ansvariga. Syftet att delvis i steg 1 av utlysningen inspirera övriga externa aktörer till ett ökat användande av innovationstävlingar, som ett verktyg för att höja innovationskraften internt, har uppnåtts avseende att vi sedan ansökan tecknat avtal med ytterligare 2 stycken externa behovsägare för genomförande av fler innovationstävlingar.

Resultat och förväntade effekter

Resultat med projektet som omfattas av utlysningen innovationstävlingar, steg 1 kan sammanfattningsvis beskrivas som tillfredsställande. Då Crowding tillsammans med behovsägaren Husqvarna har lyckats att formulera och testa innovationsutmaningen i fråga. Förväntade effekter på projektet även avseende vad som omfattas i steg 2 av utlysningen är att genom innovationstävlingsformatet och användandet av externa resurser bidra till nyttiggörandet av nya innovationer hos behovsägaren. Faster to market is the concept!

Upplägg och genomförande

Uppläget med noggranna förberedelse före dialogen med behovsägaren var till fördel ur effektivitetssynvinkel. Tillika att vi orienterat oss och sonderat terrängen avseende alternativa twister på behovsägarens innovationsutmaning har bidragit positivt i projektet.

Externa länkar

Crowdings informativa webbsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.