Innovationstävling äldreomsorg

Diarienummer 2013-04113
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Enheten för näringslivssamverkan
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att identifiera en lösning för informationshantering på äldreboenden. Detta har gjorts i tävlingen och lösningen kommer nu att implementeras som ett pilotprojekt på ett äldreboende.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av projektet är att den identifierade lösningen nu kommer att implementeras som en prototyp på ett av de särskilda boendena i Stockholm. Detta kommer att leda till en tydligare kommunikation mellan de olika aktörerna på boendena.

Upplägg och genomförande

Tävlingen genomfördes under våren och sommaren 2014. I juryn satt representanter för OpenLabs, äldreförvaltningen i Stockholms stad, Sqore och Center för Socialt Entreprenörskap. Tävlingen kommunicerades mot målgruppen, där innovatörer och entreprenörer från hela sverige bjöds in att svara på briefen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.