Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsstegen - en tydlig och stöttande väg för morgondagens entreprenörskapskvinnor inom svensk hästnäring

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS (SSE) INSTITUTE FOR RESEAR - Stockholm School of Economics Institute for Research
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målet med vårt Innovate Passion event var att öka intresset för innovation och entreprenörskap bland unga tjejer (13-20 år) inom svensk hästnäring. Vårt projekt hade Mälardalen som upptagningsområde så majoriteten av de 100 deltagarna kom därifrån. Förutom att öka intresset för innovation och entreprenörskap hade vi som mål att stärka samverkan mellan Handelshögskolan i Stockholm och centrala aktörer inom hästnäringen så att Innovate Passion eventet skulle stimulera till långsiktiga satsningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har uppnått samtliga projektmål: 1. Vi arrangerade en Innovationsdag på internationella kvinnodagen den 8 mars 2017 med drygt 100 deltagare. 2. Vi har skapat Facebook och Instagram sidor där vi kommunicerat med målgruppen före, under och efter vårt event. På så sätt har vi kompletterat det fysiska eventet med digital kommunikation. 3. Vi har fått hästnäringen att undersöka möjligheter att skapa en årlig innovationsdag och som även kan utvecklas till en större innovationssatsning för unga tjejer, 13-20 år.

Upplägg och genomförande

Vårt Innovate Passion event genomfördes den 8 mars 2017. Under dagen hade vi tre inspirationsföreläsare som alla tre var kvinnor med bakgrund som entreprenörer inom hästnäringen. Parallellt med dessa föredrag fick deltagarna under ledning av coacher (studenter från Handelshögskolan) utveckla en "innovationsstege" med tydliga steg som skulle hjälpa dem att utveckla entreprenörskapskunskap för att kunna starta sitt egna företag. Efter dagen har vi jobbat vidare med att sätta ihop en gemensam trappa (vårt tävlingsbidrag) samt att förankra fortsatt samarbete med hästnäringen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04925

Statistik för sidan