Innovationssluss för hållbar kommunutveckling

Diarienummer
Koordinator LERUMS KOMMUN - Utvecklingsenheten
Bidrag från Vinnova 1 879 002 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

För att Lerums kommun ska klara kommunens uppdrag utifrån förväntningar från invånare och uppdragsgivare, politikerna, ska projektet bidra till att kommunen kan ta tillvara på kreativitet och idéer som kan utvecklas till innovativa lösningar som utvecklar kommunens verksamheter. Syftet med projektet är att etablera en innovationsprocess och innovationssluss som kan tillvarata idéer från medarbetare, invånare och näringsliv för ökad kvalitet, bättre utvecklade och mer effektiva verksamheter i linje med kommunens vision samt bidra till en hållbar kommunutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Innovationsslussen ska bidra till stärkt innovationskraft hos medarbetare, näringsliv och invånare genom att skapa en systematik i hur kommunen tar tillvara på idéer som kan leda till nya innovationer inom ramen för kommunens uppdrag. Projektet ska medverka till en ökad spridning av goda idéer och utnyttjande av andras innovationer. Projektet ska skapa en effektiv metod för tester, utrullning och implementering för att möjliggöra att innan förändringar genomförs ska de testas i liten skala för att uppmuntra till att våga pröva nytt och misslyckas utan alltför stora konsekvenser.

Planerat upplägg och genomförande

Innovationsslussen riktar sig till hela kommunens verksamhetsområde och syftar till att tillvarata idéer från medarbetare, invånare, förenings- och näringsliv. Projektet drivs från kommunens Utvecklingsenhet med stark koppling till ett nätverk med personer från olika delar av verksamheten. Innovationsslussen ska vara både proaktiv och reaktiv, det vill säga både öppet inflöde av idéer och efterfråga idéer utifrån definierade problem. I projektet kommer tre enheter i kommunen delta i en pilot för att testa innovationsslussen och innovationsprocessen i liten skala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04009

Statistik för sidan