Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationssluss för hållbar kommunutveckling

Diarienummer
Koordinator LERUMS KOMMUN - Utvecklingsenheten
Bidrag från Vinnova 1 879 002 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet innovationssluss för hållbar kommunutveckling sågs som en del i arbetet att förverkliga Lerums vision om att bli Sveriges ledande miljökommun med ledorden hållbarhet, inflytande och kreativitet. Med utgångspunkt i visionens ledordord har projektet skapat sätt att ta tillvara på kreativitet genom att skapa en systematik i hur kommunen tillvaratar idéer samt bidra till ökat inflytande. Innovationsslussen har haft ett tydligt jämställdhetsperspektiv eftersom innovation kan vara ett sätt att öka jämställdheten och jämställdhet kan användas för att öka innovationen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat är att det finns utprovade strukturer för att ta hand om och utveckla idéer från medarbetare och kommuninvånare. Kompetens har utecklats kring metoder för att arbeta utmaningsdrivet med innovation. Innovation och förändringsförmåga har genom samarbete mellan projektet och kommunledningen etablerats som ett viktigt strategisk utvecklingsområde.

Upplägg och genomförande

Projektet har byggt upp arbetssätt för att arbeta utmaningsdrivet som huvudspår med innovation av tjänster och processer. Processen har under projektet testats och utvecklats från idéutveckling till utmaningsdriven innovation. Genom utbildningar och nätverksaktiviteter gavs stöd för att arbeta med att understödja kreativitet och en process finns beskriven för att understödja idébärare och chefer. Genom kommunen kundcenter har det etablerats ett tillvägagångssätt som fångar upp behov och involverar invånare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 september 2020

Diarienummer 2016-04009

Statistik för sidan