Innovationsmotorer

Diarienummer 2017-02464
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 6 005 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projekt är att förbättra samverkan mellan företag, akademi och vården för att stärka hälso- och sjukvårdssektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter. Projektet ämnar testa ett koncept som delvis används i dag men på ett icke-systematiskt sätt. Det handlar om att: 1) identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa, och att 2) skapa tydliga och transparenta samarbetsformer för att öka upptaget av innovationer från olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn, samhället, företag, akademi och personal.

Förväntade effekter och resultat

Följande effekter förväntas: 1. En mer effektiv och hållbar vård och omsorg. 2. Stärkt patientsäkerhet. 3. En innovativ hälso- och sjukvård som driver utvecklingen Följande resultat förväntas: 1. Ökad vilja att samverka mellan sjukvård, patienter, universitet och högskolor samt företag 2. Ökad kännedom hos personal och företag om formerna för väl fungerande samverkan och samarbete mellan vård och företag samt på längre sikt 3. bidra till ökade investeringar i forskning och utveckling av företag i Sverige 4. bidra till ökat upptag av innovationer i svensk sjukvård

Planerat upplägg och genomförande

Utgångspunkten är att identifiera landsting/regioner som vill bli innovationsmotorer och utveckla ett systematiskt samarbete mellan sjukvården och företag. Arbetet bedrivs genom 1. Urval, förankring och behovskartläggning 2. Utvecklings-, implementerings- och evidensgenereringsprojekt 3. Kommunikation och spridning Arbetet ska vara verksamhetsnära och fokusera på insatser och processer som är relevanta för vårdpersonal och patienter. Det handlar om nya och innovativa metoder, arbetssätt och processer som inkluderar medicintekniska produkter.

Externa länkar

Läs mer på Swedich Medtechs hemsida. Läs mer på medtech4health hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.