Innovationsmotorer - ETT EKOSYSTEM FÖR E-HÄLSA

Diarienummer 2018-00555
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Bidrag från Vinnova 4 450 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - september 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet är också att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att alla parter i det identifierade ekosystemet ska uppleva det vara lättare att starta innovationer och driva dessa i Östergötland och att antalet innovationsimplementeringar ska ha ökat. Den huvudsakliga projektleveransen är en implementationsguide för innovation inom e-hälsa. Övriga projektresultat är: ett sammanställt aktuellt kunskapsläge vad gäller e-hälsa och innovation och en modell på ett ekosystem för e-hälsa och innovation.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer ha ett agilt arbetssätt där plan och metod kan justeras för att uppnå syfte. Planen är tre faser. Fas 1 (Q2-Q3 2018) innehåller kartläggning av aktuellt kunskapsläge. I Fas 2 (Q3 2018 Q2 2020) ingår det ett antal arbetspaket (AP). AP 1& 2 Utveckla förslag till ett ekosystem för e-hälsa. AP 3 POC, den framtagna modellen verifieras genom praktiska tester. AP 4 Pilot, systemet provas och utvärderas i sin helhet i klinisk miljö. AP 5 Implementation, systemet införs i ordinarie verksamhet. Fas 3 (Q1-Q3 2020) är sammanställning av en implementationsgudie för e-hälsa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.