Innovationsloopen 2.0 - plattform för gränsöverskridande innovation

Diarienummer 2014-06189
Koordinator REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN - Region Västerbotten
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovationsloopen, är en öppen strukturerad , replikerbar plattform för kunskapsproduktion och samskapande innovation, enkel att anpassa både för nationella och internationella regioner, samhällen och organisationer. Innovationsloopen är temadriven med årligt tema och cykel, aktionsinriktad och medborgardriven med återkommande fasta samt tidsmässigt och geografiskt rörliga mötesplatser för samskapande publik-privat innovation. Syfte att ta innovativa idéer till prototyper till marknad/samhälle som tjänster, produkter och processer. Syfte och mål väl uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

20+ (en IV 27/10) IV-koncept, UV - 6 prototyper: STEP, Digital Hälsa, Resursbörsen, MatchIn, Social inkl, Elwin och FördELa, Smarta samh, Circular Areas, Cirkulär ek Ansökningar: STEP & MatchIn - Venture Cup, Airshare/Matchin Vinnovas ´Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända´ Interreg Europé-OSIRIS baserad på Loopen: Reg Västerbotten koordinator, partners regioner i Finland, Slovakien, Italien, Portugal, Holland. Ytterligare ca 20 regioner intresserade. Loopen repr på 2015 Sustainable Cleveland Summit för etablerat erfarenhetsutbyte och samverkan.

Upplägg och genomförande

Tema 2015 Det gränslösa mötet. 4 Idéverkstäder genomförda Cirkulär ekonomi, östersund, Smarta samhällen, Skellefteå, Digital hälsa och Social inkludering, Umeå samt Turism under 10-talet, Vasa 27 oktober. Utvecklingsverkstäder-Maker´s Lab pa Mötesplats Lycksele 2 - 4 juni. Företagsverkstäder juni - sept. Verkstäderna var aktionsinriktade och samskapande med kompetens-/bakgrunds-/åldersmixade grupper. Löpande feedback leder till successiv förbättring av process 2016 för steget prototyper till marknad/samhälle. Väl fungerande process

Externa länkar

Digital rapport - Innovationsloopen 2013 tom 2015. Uppgraderas successivt Webbplats för Innovationsloopen Webbplats för Mötesplats Lycksele inkluderande Innovationsloopen med Idé-, Utvecklings- och Företagsverkstäder

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.