Innovationsledningssystem i offentliga organisationer

Diarienummer 2016-04507
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Test och innovation
Bidrag från Vinnova 594 204 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla, anpassa och utvärdera forskningsbaserade metoder för stöd vid utformningen av ett innovationsledningssystem inom Region Östergötland, utifrån perspektivet offentlig organisation. Metoderna ska spridas i organisationen och även vara möjliga att paketera för spridning efter projektet. Det primära syftet med ett innovationsledningssystem är att öka den innovativa förmågan hos Region Östergötland för att nå uppsatta mål och visioner och möta befintliga och framtida utmaningar.

Förväntade effekter och resultat

Förankrat innovationsstödjande arbetssätt. Kopplat innovationsarbetet till förbättringsarbete och tydliggjort skillnader. Förbättrat innovationsklimatet. Utformat innovationsarbetet som ett hjälpmedel att nå mål. Skapat processer för externt samarbete och innovationsupphandling. Ha förutsättningar att utforma metoder för test av tjänster och processer. På lång sikt: Ökat antalet lyckade innovationer. Ökad extern samverkan. Visat mätbara resultat att mål och visioner har nåtts genom innovation. Etablerat en innovationsstödjande kultur.

Planerat upplägg och genomförande

Nulägesanalys genom intervjuer, skuggning, workshops samt projekt kring samverkan med näringslivet. Vi vill få fram styrkor, svagheter och behov när det gäller strukturer, roller och processer för innovation samt områden där vi behöver vara innovativa. Resultaten utgör underlag för att välja metoder och modeller från forskningen, som sker i samverkan med Linköpings universitet. En pilot startas i en avgränsad del av verksamheten. Forskningsresultat anpassas inom pilotprojektet för att testas, utvärderas och vidareutvecklas för spridning i organisationen och externt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.