Innovationskraft medicinteknik, konferens 2015

Diarienummer 2014-06178
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - SJUKVÅRDSLEVERANTÖRERNAS SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål med projektet var att skapa ett diskussionsforum kring hur vi kan stärka innovationskraften hos Sveriges medicinteknikföretag och bidra till en hållbar hälso- och sjukvård. Konferensen skapade en mötesplats där beslutsfattare från regeringskansli, myndigheter, UoH, vård och omsorg och företag aktivt deltog. Konferensen bidrog till att öka kunskapen och förståelsen kring de behov och möjligheter som medicinteknisk industri står inför.

Resultat och förväntade effekter

72 personer deltog vid konferensen och ytterligare personer har tillgång till innehållet via vår hemsida samt via nyhetsbrev. Programmet var upplagt så att deltagarna skulle få ökad kunskap om medicinteknikföretagens utveckling genom exempel från små och stora företag, institut, vården samt från forskningsprojekt. Konferensen bidrog även till att aktörerna möttes i samtal. För att ytterligare involvera deltagarna användes ett interaktivt webverktyg där deltagarna kunde ställa frågor. Samtalet blev därmed mer inkluderande och gav publiken enkel tillgång till talarna.

Upplägg och genomförande

Konferensen fokuserade på forsknings- och innovationsfrågor som är relevanta för att företagen ska utvecklas i Sverige. Målgruppen var bred med nationella och regionala politiker och tjänstemän, representanter från myndigheter, medicinteknikbolag med FoU i Sverige, universitet och institut. Den breda ansatsen gjorde att vi nådde relevanta aktörer som både påverkar och ingår i innovationssystemet. Frågeställningar som var uppe till diskussion kommer även att ingå i Swedish Medtechs inspel till kommande FoIproposition.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.