Innovationskliniker

Diarienummer 2017-04714
Koordinator Västerbottens läns landsting
Bidrag från Vinnova 3 345 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Ambitionen är att totalt inrätta sju Innovationskliniker inom Västerbottens läns landsting, som tillsammans representerar vårdens olika områden. Innovationsklinikerna ska vara en spjutspets för systematisk test och implementering av såväl ny teknik som nya arbetssätt, att ständigt ligga i framkant, och möjliggöra en systematisk kunskapsöverföring så att fler VLL enheter kan dra nytta av erfarenheterna som görs och mer effektivt implementera de validerade innovativa lösningarna. Huvudmålet inom ramen för detta projekt är att etablera de tre första Innovationsklinikerna.

Förväntade effekter och resultat

En förväntad effekt av projektet är att skapa en validerad metod för hur ett landsting kan designa organisation, arbetssätt och incitamentsmodeller som möjliggör för en vårdenhet att genom partnerskap alltid ligga i framkant såväl tekniskt som kompetensmässigt och hur dessa arbetssätt systematisk kan spridas till andra enheter för att skapa en kvalitetssäkrad och effektiv vård.

Planerat upplägg och genomförande

Tre klinker kommer till en början att utses som innovationsklinker och i nära samarbete med personal ska behov av verksamhetsförbättringar och eventuella hinder för dessa identifieras och kartläggas. Ett beslutsunderlag skall tas fram som ska ligga till grund för att testa och validera nya innovationer och dess värdeskapande effekt. Alternativa incitamentsmodeller skall testas som premierar införandet av värdeskapande innovationer som utvecklas och implementeras i partnerskap med andra organisationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.