Innovationshubb för vård på distans

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Utveckling och Innovation, Solna
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektet har till stor del uppnått syftet att förenkla för vårdgivare att genomföra vård på distans och minska gapet mellan vårdens behov och de lösningar industrin kan erbjuda för att skapa fler innovationer. Vi har skapat en struktur för att visualisera vårdens behov och goda exempel genom scenarios och upplevelsekartor som presenteras, för olika målgrupper, på en webbplats. Industrin kan ta del av behoven och ta fram nya lösningar samtidigt som en vårdgivare kan ta del av en fungerande god lösning och få motiv till att implementera denna i sin egen verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

I ansökan angavsattresultat ska leda till att vården lättare hittar lösningar för vård på distans (VpD) och att det t.ex. leder till nya uppdrag för primärvården. Ambitionen var även attmöjliggöra fler och effektivare lösningar och attgenom modeller för affärsmöjlighet, verifiering av funktion, integration i verksamheten och tydligare bild om vilka lösningar som behövs, stimulera tillväxt. Vid projektets slut är det ännu inte tydligt att tillväxt skapas men sannolikt kanprojektets metod attvisualisera goda exempel, samordna olika initiativ och tydliggöra behovet, långsiktigtskapa den effekten.

Upplägg och genomförande

Konsortiet har bestått av många parter men vården har tillsammans med några få industriparter varit drivande. Intresset har varit stort och det är tydligt att vården är den primära aktören som måste leda verksamheten. Intresset från industriparter visar att Hubben är en innovativ nationell samordningsverksamhet för vård på distans. Det finns ändå en del utmaningar med Hubben som organisation som måste adresseras för att skapa en stabil funktion som är långsiktigt hållbar, t.ex. finansiering. Många idéer finns och intresset är stort så förutsättningarna är goda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01240

Statistik för sidan