Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationscheckar 2015-2017 fortsättning 2

Diarienummer
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 6 820 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

IUC Nätverkets insats är att förmedla Innovationscheckar till industriella och industrinära SMF där innovationsinriktade eller IP-strategiska utvecklingsprojekt finns och kan genomföras. Målet i delprojektet är att identifiera, värdera och arbeta fram projektplaner inför beslut och genomförande av projekt i samverkan med externa utföraraktörer.

Resultat och förväntade effekter

IUC Nätverkets projektledare har successivt identifierat SMF som uppfyller kraven som ställ för en Innovationscheck. Det innebär att utveckla en relevant projektplan som ska kunna leda till att initiera och genomföra ett utvecklingsprojekt som tillför företaget nytt affärsvärde. De identifierade SMF som omfattas har alla ambitioner att det ska skapas nyhet och mervärden. Långsiktigt innebär checkarna också att företag kommit igång med innovativa projekt/IP-strategier som leder till tillväxt, vidareutveckling och nya kontakter med FoI-kompetenser

Upplägg och genomförande

Inom IUC Nätverk medverkar de regionala IUC-bolagen och samarbetspartners och de ca 30 projektledarna i arbetet att identifiera, analysera och coacha de projekt som initieras. Till sin hjälp har de en flerstegsmodell som inkluderar genomförande av en strategisk Tillväxtanalys (IUC Databas TBN), projektplaner, avtalsunderlag samt för IP-checkarna de PRV anvisningar som finns framtagna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05167

Statistik för sidan