Innovationscheckar 2015-2017 fortsättning 2

Diarienummer 2016-05167
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - augusti 2018
Status Pågående