Innovations- och demonstrationstorg GHS 2016

Diarienummer 2015-06668
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB,Göteborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att öka intresset och förståelsen för FoU och innovationernas möjligheter till att bidra till omställning av en hållbar verksamhet Hästnäringen. Detta lyckades vi med genom att under en månad samla in nomineringar till Innovationstalangtävlingen men relativt små medel i marknadsföring. På detta vis fick vi in ca 114 nomineringar, 4 finalister och en vinnare. Dessa har sedan fått hjälp vidare in i innovationssystemet med finansiering, skriva ansökningar etc.

Resultat och förväntade effekter

Innovationsstorget skulle bli en öppen arena för att ta in olika projektidéer på plats men pga förändringhar i utförandet fick vi ändra på delar i det ursprungliga programmet. Av den anledningen resulterade inte mässan i det vi förväntade oss. Däremot blev innovationstalangtävlingen mycket lyckad. Man kan se att innovation är mer uppmärksammat i media kollat till hästnäringen och utlysningar där företag och organisationer har en möjlig plats för ytterligare forskning- eller utvecklingsinsatser.

Upplägg och genomförande

I projektet ingår projektledning, marknadsföring och kommunikation samt genomförandet av Innovationstalangtävling, deltagande på Hästföretagarforum och ha en monter på GHS 2016, uppföljning och plan för kommande event 2017. Under 2017 kommer fokus ligga på företagandet, hästen i hållbar stad genom olika seminarium och match-making event.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.