Innovationpiloterna 2014

Diarienummer 2014-01622
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

I Innovationspiloterna används innovationsledningsforskning - och studenter som förändringsagenter - för att skapa innovationsförmåga i företag och organisationer. Projektets mål var att genomföra ytterligare Innovationspilotuppdrag samt att utveckla modellen inom ett antal områden. Uppdrag genomfördes i 13 olika organisationer av 24 studenter, coachade av innovationsledningsforskare. Utvecklingsarbetet rörde bl.a. med genomlysningsverktyget, klusteruppdrag, samt ett nytt lärosäte som projektnod. Förslag för framtida drift av Innovationspiloterna togs fram.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt resultat är att det på ett handfast och systematiskt sätt har arbetats med innovationslednings- och innovationsförmågefrågor i ett antal företag och organisationer i Sverige. Viktiga effekter är de kunskaps- och erfarenhetsöverföringar som skett åt flera håll: företag och organisationer har på ett direkt sätt tagit del av forskning inom innovationsledning samtidigt som studenter som snart ska ut i arbetslivet har fått nyttiga erfarenheter av både innovationsledningsarbete och arbete i skarpa projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan flera lärosäten samtidigt som nätverket drivits av en central koordinering. Nätverket har varit en stor styrka då det breddat tillgången på forskare, studenter, uppdragsgivare, kompetenser, erfarenheter och kontakter. Samtidigt har den centrala samordningen behövts för att nyttja nätverkets styrka fullt ut. Timingen i projektet styrs hårt av att uppdragen genomförs under studenternas sommarlov vilket ställer ytterligare krav på att lyckas med en samordning mellan projektets alla aktörer.

Externa länkar

Innovationspiloternas hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.