Innovationer för bättre liv fokus äldre med hjärtsvikt

Diarienummer 2013-02843
Koordinator JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING - Qulturum
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med planeringsprojektet var att identifiera och etablera kontakt med de nyckelpersoner både inom och utanför den egna organisationen som kan stötta i planering och genomförande av innovationstävlingen. Syftet var sedan att utifrån den samlade kompetensen och erfarenheterna producera en stabil plan och strategi för hela innovationstävlingen.

Resultat och förväntade effekter

Under planeringsperioden etablerades en arbetsgrupp bestående av personer från utvecklingsavdelningen, inköpsavdelningen, landstingets interna IT-organisation samt forskningsrepresentanter från Linneuniversitetet. Utöver det etablerades en kontakt med tre andra organisationer med erfarenhet av att på olika sätt genomföra innovationstävlingar. Intervjuer gjordes med dessa för att anskaffa ytterligare kunskap i området.

Upplägg och genomförande

Arbetsgruppen tog fram underlag för att förstå vilka förutsättningar och hinder som fanns för att genomföra en innovationstävling, samt ta beslut om vilken ekonomisk modell som kunde väljas. Med detta som utgångspunkt och med den kunskap som gruppen fick från de externa organisationerna, togs beslutet att den modell som var mest förmånlig med tanke på projektets övergripande mål, var förkommersiell upphandling. En grov plan har tagits fram för genomförande under våren 2014.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.